Fonden

På basis af hovedparten af Ellen Hørups Politiken-aktier samt flere kendt radikale Politiken-aktionærers aktier blev Ellen Hørup’s Fond oprettet i 1951. Formålet for denne var at arbejde på Politikens generalforsamling for at bevare de ideer af frisindet, radikal karakter, som var grundlaget for stiftelsen af Politiken. Derudover: At anvende fondens indtægter til støtte for sociale formål, som Ellen Hørup har interesseret sig for.
Fondens første bestyrelse bestod af Ellen Hørup samt plejebarn af Ellen Hørup kontorchef Walther Pusch og som formand redaktør Jørgen Rode. Fondens bestyrelse er selvsupplerende med de klausuler, at Ellen Hørups plads i bestyrelsen altid skal besættes med en kvinde, og at formanden stedse skal være stemmeberettiget aktionær i A/S Politiken Holding, tidligere A/S Dagbladet Politiken.
Ellen Hørup’s Fond ejer en sjettedel af de stemmeberettigede aktier i A/S Politiken Holding, mens den store Politiken-fonden, som blev stiftet i 1973, ejer tæt ved resten af de stemmeberettigede aktier. (A/S Politiken Holding ejer aktieselskabet JP/Politikens Hus sammen med Jyllands-Postens Fond).

Exteriør af Politikens Hus.
Exteriør af Politikens Hus. Billede taget af Erik Gleie