Hvem kan søge?

Følgende kan søge støtte hos Ellen Hørup’s Fond

personer, der er kommet i forsorgsmæssige vanskeligheder, og hvor hjælp ikke kan ydes fra offentlige midler. Særligt hensyn vises enlige forsørgere samt svage familier med skrøbelige børn eller børn med andre særlige behov, når der bevilges penge fra fonden.  Som hovedregel kan ingen ansøger forvente støtte to år i træk.

virksomhed, som sigter mod at gavne udsatte grupper i det danske samfund

virksomhed, som sigter mod at forbedre ligestilling mellem kønnene og mellem grupper i samfundet.

virksomhed, som sigter imod at styrke fredsarbejde og fremme mellemfolkelig forståelse.

De penge, fonden har til rådighed til uddeling er begrænsede. Derfor er legatportionerne ganske beskedne.

Personlige ansøgninger skal vedlægges årsopgørelse og behandles kun, hvis de er anbefalet af læge, præst, sagsbehandler eller lignende. Individuelle budgetter har ikke fondens interesse.  Opgiv derimod gerne den nemkonto, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Ansøgninger fra grupper eller foreninger skal indeholde udførlig beskrivelse af det formål, der søges til, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Opgiv gerne konto i pengeinstitut, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Der kan søges online (tryk på bjælken øverst: Ansøgning!). Men der intet krav om, at denne formular anvendes.

Hvis ikke man ønsker at sende ansøgningen online, så kan denne sendes til

Ellen Hørup’s Fond, Postboks 6, 2000 Frederiksberg

Ansøgningen skal formes som almindeligt brev, gerne på A4 ark, kun med tekst på den ene side af papiret. Eller også bruges ansøgningsformularen, som printes ud fra siden ”Ansøgning”, udfyldes og sendes som brev.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 31. marts. Der må forventes nogle måneders behandlingstid. Man får altid svar.